SPONDEA o.p.s. - Poradenství v oblasti domácího násilí

Tak, jako v předchozích letech, je i letos občanům Hodonína nabízena možnost využít služeb psychologa a sociální pracovnice v případech, kdy se děti nebo jejich blízcí ocitnou v situaci, kterou nedokážou sami, bez pomoci, řešit.

Tuto službu zajišťuje, jako detašovanou, společnost SPONDEA Brno, a to v prostorách Městského úřadu v Hodoníně, kanc. č. 9,  Národní tř. 25, Hodonín.

Pravidelně, každé čtvrté pondělí v měsíci, v době od 10:00 do 17:00 hodin je dětem a jejich blízkým k dispozici psycholog a sociální pracovnice, kteří jsou nápomocni při řešení jejich problémů. Současně je možnost využít poradenství v oblasti domácího násilí, a to každé druhé pondělí v měsíci. Poradenství v oblasti domácího násilí je poskytováno všem osobám bez ohledu na věk či pohlaví.

Zájemci o konzultace mohou přijít kdykoliv v uvedenou dobu, případně se objednat prostřednictvím odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociálně – právní ochrany dětí MěÚ Hodonín nebo přímo na lince SPONDEA, 608 118 088 nebo 541 235 511, k problematice domácího násilí pak na lince 739 078 078.

Společnost  SPONDEA poskytuje své služby od roku 1998. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, které se dostaly do, pro ně náročné, až krizové životní situace. Tou může být týrání, zneužívání, situace po prožití traumatu, život v rodině s výskytem domácího násilí, v rodině, kde se rodiče rozvádějí a dítě je prostředkem pro řešení jejich sporů, situace v rodině s nefunkčními styly výchovy, dále ztráta přátel, problémy ve škole, ve vztazích s vrstevníky, s rodiči. Navazující cílovou skupinou jsou celé rodiny dětí a další blízké osoby, neboť bez spolupráce s nimi by nebylo množné napomoci návratu dítěte či dospívajícího do běžného života.

Další cílovou skupinou jsou osoby ohrožené, případně již vystavené domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování. Poradenství je poskytováno také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí.

SPONDEA rovněž nabízí pomoc osobám, které se dopouštějí agrese ve vztazích a chtějí tuto situaci řešit. Osobní konzultace jsou možné pouze v Brně, telefonické pak prostřednictvím speciální linky 725 005 367. Zvlášť motivovaným zájemcům je možné službu poskytnout i v Hodoníně.

Pomoc dětem a jejich rodinám je spolufinancovaná z projektu „Krizová pomoc bez hranic II", prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte dětem!. Současně na tyto služby přispívá i Město Hodonín.

Více informací o společnosti SPONDEA na www.spondea.cz, www.ic-brno.cz, www.nasilivrodine.cz.

Mgr. Jana Levová

Ředitel společnosti SPONDEA
o.p.s.

 

Mgr. Martina Prokopová

Vedoucí oddělení sociálně-právní
ochrany dětí

 

Reklama

katalogVA


Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele