Pečovatelská služba

alt

Na území města Hodonína poskytuje pečovatelkou službu obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.. Jedná se o neziskovou organizaci poskytující sociální služby seniorům, chronicky nemocným a zdravotně postiženým občanům. Posláním organizace je poskytovat přiměřenou pomoc a podporu těmto občanům. Pomáhat jim zvládat nepříznivé životní situace, tak aby mohli důstojně setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle a zachovat vazbu na své blízké a přátele.

Služby poskytuje v domácnostech nebo ve střediscích osobní hygieny v Hodoníně, Dubňanech a přilehlých obcích regionu. Poskytuje komplexní služby, úzce spolupracuje se zdravotními sestrami Agentury domácí zdravotní péče Homedica, s. r. o.

 

Co nabízí pečovatelská služba?

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• pomoc při zajištění chodu domácnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Co nabízí osobní asistence?

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

• pomoc při osobní hygieně

• pomoc při zajištění stravy

• pomoc při zajištění chodu domácnosti

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Co nabízí Centrum denních služeb?

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

• sociálně terapeutické činnosti   

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Více informací je možné nalézt na webových stránkách http://homediss.cz

Kancelář PS Homediss, o.p.s.:

Polní 12

695 01 Hodonín

Telefon: 518 352 357

 

Provozní doba kanceláře:

pondělí  8.00- 11.30 12.00-16.00

úterý     8.00- 11.30 12.00-15.00

středa   8.00- 11.30 12.00-17.00

čtvrtek  8.00- 11.30 12.00-15.00

pátek    8.00- 11.30 12.00-14.00

 

 

charita hodonin

Oblastní charita Hodonín nabízí svým uživatelům všechny druhy i formy sociálních služeb, definované zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a souvisejícími předpisy:

• Sociální poradenství

• Služby sociální péče

• Služby sociální prevence

 

Více informací je možné nalézt na webových stránkách www.hodonin.charita.cz

 

Oblastní charita Hodonín:

Wilsonova 7

695 05 Hodonín

Telefon: 534 001 250

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Reklama

katalogVA


Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele