Domovy pro seniory

Domovy pro seniory poskytují služby těm uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci – nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost, již nedostačující pomoc terénními sociálními službami nebo příbuznými apod. Mohou poskytnout široké spektrum služeb - ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, podmínky pro využití volného času a tak dále.

V Hodoníně fungují 2 domovy pro seniory: Domov pro seniory Bažantnice a S-Centrum Hodonín.

Informace o těchto domovech naleznete na jejich webových stránkách: 

Domov pro seniory Bažantnice - www.dshodonin.cz

S-Centrum Hodonín - www.s-centrum-hodonin.eu

 

Žádost o přijetí je možné si vyzvednout na odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Hodonín, Národní třída 25.