Akční plán na rok 2020

Zastupitelstvo Města Hodonína schválilo na svém zasedání dne 10. 12. 2019 Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2020.

AP 2020