Koncepce rodinné politiky

Zastupitelstvo města Hodonína na svém 22. zasedání, konaném dne 25. 9. 2012, schválilo Koncepci rodinné politiky města Hodonína, která vychází z důležitého dokumentu, kterým je Rodinná politika Jihomoravského kraje a shoduje se s ní ve všech jejich důležitých oblastech, které se Jihomoravský kraj rozhodl podporovat ve všech obcích:

 

- Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

- Slučitelnost zaměstnání a rodiny

- Podpora služeb pro rodiny

- Osvětově a informační činnost.

 

Koncepce rodinné politiky města Hodonína ke stažení zde...

 

Zastupitelstvo města Hodonína schválilo dne 29.1.2013 změnu Koncepce rodinné politiky následovně:

Na straně 7 se přidává bod

1.3.

ve znění: 

Na každý rok bude vytvářen Akční plán prorodinných aktivit včetně návrhu finančních prostředků, který bude projednán komisí pro rodinu.

Reklama

katalogVA


Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele