Možnost získání finančních prostředků pro děti ze sociálně slabých rodin

Na základě schváleného Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2020 mají i v tomto roce možnost děti ze sociálně slabých rodin získat finanční příspěvek na úhradu zájmového kroužku, letního tábora a v případě žáka 7.třídy také na úhradu lyžařského kurzu. Dne 4. 2. 2020 byly Radou Města Hodonína schváleny nové Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, kdy došlo k navýšení maximálních příspěvků, které nyní činí: na lyžařský kurz 5 000,- Kč, na pobytový tábor 4 000,- Kč a na letní příměstský tábor 2 000,- Kč pro jedno dítě. 

Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

Zásady přidělování fin. prostředků

Žádost