Brožury - řešení nepříznivých situací a Katalog soc. služeb

V rámci projektu "Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín" byly v roce 2018 vydány brožury zaměřené na Řešení nepříznivých situací v oblasti rodiny, sociálního vyloučení, péče o zdravotně postižené a seniory a Katalog sociálních služeb Hodonínska. Materiály je možné získat na Městském úřadu v Hodoníně, odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociální pomoci a služeb nebo jsou ke stažení na www.kpss-hodonin.cz