Průběh auditu „familyfriendlycommunity" v Hodoníně

V březnovém vydání měsíčníku Hodonínské listy byla zveřejněna výzva k zapojení obyvatel svými podněty, názory a připomínkami ke zlepšení pro-rodinného klima ve městě a možnost účasti obyvatel na 1. workshopu. Tento se uskutečnil 16. 3. 2016 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Zde byl zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, kterým nejsou lhostejné podmínky života rodin v Hodoníně, představen samotný audit, jeho harmonogram, cíl a přínosy. Dále byly prezentovány akce a aktivity, které již v Hodoníně pro rodiny probíhají, rozdělené do 8 jednotlivých struktur auditu. Přítomní účastníci byli následně vyzváni ke společné diskuzi s cílem vytvoření „burzy nápadů".

V květnu, v rámci akce Den rodin 12. 5. 2016 pořádané před zimním stadionem, byl na jednom panelu spolu s prezentací ostatních pro-rodinně působících organizací v Hodoníně představen audit, byly rozdávány letáčky o auditu a probíhala anketa mezi přítomnými návštěvníky, kde se mohli vyjádřit, jaká zlepšení by v Hodoníně uvítali.

V červnu se do auditu zapojily místní mateřské a základní školy, děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol vytvářely obrázky na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně", žáci druhého stupně základních škol psali slohovou práci na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně" nebo „Co bych chtěl(a), aby se v Hodoníně zlepšilo". Některé obrázky byly od 12. 8. 2016 do 12. 9. 2016 vystaveny v dětském oddělení Městské knihovny v Hodoníně, všechny obrázky byly vystaveny ve foyer Domu kultury dne 30. 9. 2016 u příležitosti oslav Dne seniorů a zdravotně postižených.

2. workshop se konal dne 5. 9. 2016, byl zde prezentován dosavadní průběh auditu, dále náměty získané z e-mailové nebo telefonické komunikace, vzešlé z 1. workshopu a výsledky ankety auditu FFC uskutečněné dne 12. 5. 2016 na akci Den rodin. Byla vybrána navrhovaná opatření do Dohody o cílech. S navrhovanými opatřeními byli dále seznámeni členové Komise pro rodinu při Radě města Hodonína, kteří svým hlasováním doporučili Radě města Hodonína Dohodu o cílech ke schválení. Dohoda o cílech byla projednávána na zasedání rady města dne 4. 10. 2016 a schválena.

Dohoda o cílech obsahuje tyto body: Mobilní dopravní hřiště, Lepší údržba všech hřišť, Rodinné vztahy, Finanční podpora volnočasových aktivit, Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny, Propagace možností hlídání a péče o děti, Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD, Preventivní programy na ZŠ a v MŠ, Pravidelné opravy pěší komunikace, Pravidelné kontroly bezdomovců, Zlepšení mezigeneračních vztahů.

Kompletní znění Dohody o cílech najdete na www.hodonin.eu – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor sociálních věcí a školství – záložka Rodinná politika.

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele