Audit „familyfriendlycommunity" v Hodoníně

V roce 2016 se město Hodonín zapojilo do pilotního projektu Jihomoravského kraje - auditu "familyfriendlycommunity", jehož cílem je zlepšení pro-rodinného klima ve městě. Na základě uskutečněných workshopů byla vybrána opatření do Dohody o cílech, která byla schválena Radou města Hodonína dne 4.10.2016.

Dohoda o cílech obsahuje tyto body: Mobilní dopravní hřiště, Lepší údržba všech hřišť, Rodinné vztahy, Finanční podpora volnočasových aktivit, Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny, Propagace možností hlídání a péče o děti, Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD, Preventivní programy na ZŠ a v MŠ, Pravidelné opravy pěší komunikace, Pravidelné kontroly bezdomovců, Zlepšení mezigeneračních vztahů.

Kompletní znění Dohody o cílech najdete na www.hodonin.eu – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor sociálních věcí a školství – záložka Rodinná politika.

Na základě posouzení hodnotitelem a po projednání auditním kuratoriem byl Hodonínu udělen v únoru 2017 základní certifikát na dobu 3 let, tj. po dobu naplňování Dohody o cílech.

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele