Projekt Pracujte na dálku

alt

 

Projekt, na jehož realizaci získalo Město Hodonín dotaci ve výši téměř 4,5 mil. Kč je nástroj, kterým chce pozitivně působit na nepříznivý vývoj na trhu práce. Je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin zaváděním a šířením způsobu práce na dálku. Mezi těmito cílovými skupinami jsou například osoby pečující o osobu blízkou, o závislého člena rodiny, uchazeči/ky o zaměstnání, zaměstnavatelé, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. V rámci projektu byli vybráni 4 uchazeči, jejichž úkolem bude aktivní oslovení uvedených cílových skupin prostřednictvím znalostí, které získají v rámci několika proškolení od zahraničního partnera. Díky znalosti místního prostředí tak budou moci aktivně uplatňovat získané zkušenosti v realizaci systému práce na dálku v našem regionu.

 

Hlavními cíli projektu jsou: získání know-how od zahraničního partnera v oblasti práce na dálku, vytvoření koordinačního centra a metodiky práce na dálku, analýza způsobu její implementace a dopadů na pracovní trh ČR, implementace práce na dálku do profesního života cílových skupin, propagace způsobu práce na dálku. Koordinační centrum pro podporu práce na dálku bude sídlit v Hodoníně. Klíčové aktivity budou realizovány především na území Jihomoravského kraje.  

 

Aktivity projektu: 

-           transfer dobré praxe od zahraničního partnera,

-           vývoj metodiky a oslovení cílových skupin,

-           analýza místních specifik,

-           implementace systému práce na dálku.

 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Městu Hodonínu byla přidělena dotace 4 421 755 Kč. Celkové způsobilé výdaje – 4 421 755,00 Kč budou z 95 procent pokryty ze strukturálních fondů a z 5 procent ze státního rozpočtu.

 

Zahájení realizace projektu: 3. 12. 2012

Ukončení realizace projektu: 2. 12. 2014

 

 

 

alt

 

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele