Pěstounská péče na přechodnou dobu

V roce 2006 byl v České republice zaveden nový prvek v systému náhradní rodinné péče - pěstounská péče na přechodnou dobu.

Jde o státem podporovanou rodinnou formu péče, která je nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou dobu v domácnostech pěstounů. V přechodné pěstounské péči jsou umísťovány děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace neodpovídá osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči. Smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je, že dítě nemusí trávit žádný čas v ústavních zařízeních a veškerá péče je směřována k brzkému návratu do původní rodiny, případně do jiné formy náhradní rodinné péče.

NA ČEM JE ZALOŽENA PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU?

Děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, jsou umisťovány do pěstounských ro­din na dobu maximálně jednoho roku.

Jedná se o rodiny, které jsou předem na příchod dítěte do rodiny připraveny a jsou provázeny odborným pracovníkem.

Tyto rodiny pravidelně spolupracují s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí , přičemž jsou při své činnosti provázeny a pravidelně školeny.

Mezi pěstouny na přechodnou dobu a orgánem sociálně-právní ochrany dětí, případně jinou osobou, pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, je uzavírána dohoda o výkonu pěstounské péče.

Životní situace dětí a jejich biologických rodin je průběžně řešena, a v okamžiku, kdy je problém v rodině odstraněn, náhradní rodina ( v tomto případě pěstouni na přechodnou dobu) jim, ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany dětí a dalšími odborníky, pomohou vrátit se domů nebo přejít do trvalé (adoptivní či dlouhodobé pěstounské) rodiny.

KDO JSOU PĚSTOUNI NA PŘECHODNOU DOBU?

Osoby, které se rozhodnou pro pěstounskou péči na přechodnou dobu, musí splňovat předpoklady a mít schopnosti zajistit péči o dítě, výchovu a rodičovství a dále zajistit takové sociální zázemí, aby mohli o dítě doma bezpečně pečovat.

Je nutné dobře porozumět tomu, proč je taková péče pro děti potřebná a také pochopit důležitost udržování kontaktu mezi dětmi a jejich biologickou rodinou.

Osoby, mající zájem o pěstounskou péči na přechodnou dobu, podávají žádost u obecního úřadu s rozšířenou působností (Městský úřad Hodonín), který následně žádost postupuje krajskému úřadu (Krajský úřad Jihomoravského kraje).

Na základě odborného posouzení (zda jsou splněny předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození ), jsou pak tyto osoby zařazeni do evidence.

Pokud jste se i vy rozhodli pomoci těmto dětem, rádi vám poskytneme bližší informace na Městském úřadě v Hodoníně, Národní třída 25, odbor sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

 

Mgr. Martina Prokopová, vedoucí oddělení sociálně – právní ochrany dětí

 

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele