Novinky

Možnost získání finančních prostředků pro děti ze sociálně slabých rodin

Na základě schváleného Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2020 mají i v tomto roce možnost děti ze sociálně slabých rodin získat finanční příspěvek na úhradu zájmového kroužku, letního tábora a v případě žáka 7.třídy také na úhradu lyžařského kurzu. Dne 4. 2. 2020 byly Radou Města Hodonína schváleny nové Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, kdy došlo k navýšení maximálních příspěvků, které nyní činí: na lyžařský kurz 5 000,- Kč, na pobytový tábor 4 000,- Kč a na letní příměstský tábor 2 000,- Kč pro jedno dítě. 

Bližší informace naleznete v přiložených souborech.

Zásady přidělování fin. prostředků

Žádost

   

Brožury - řešení nepříznivých situací a Katalog soc. služeb

V rámci projektu "Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín" byly v roce 2018 vydány brožury zaměřené na Řešení nepříznivých situací v oblasti rodiny, sociálního vyloučení, péče o zdravotně postižené a seniory a Katalog sociálních služeb Hodonínska. Materiály je možné získat na Městském úřadu v Hodoníně, odboru sociálních věcí a školství, oddělení sociální pomoci a služeb nebo jsou ke stažení na www.kpss-hodonin.cz

 

   

Možnost hlídání dětí na MěÚ v Hodoníně

Také v roce 2020 pokračuje nabídka možnosti bezplatného hlídání dětí v době vyřizování Vašich záležitostí na Městském úřadu v Hodoníně, a to v místnosti Family Pointu v pondělí a ve středu (13-16 hod.). Blžší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Hlídání dětí

   

SENIOR TAXI

Také v roce 2020 mohou senioři v Hodoníně využít přepravu "Senior taxi" za zvýhodněných podmínek.

Podmínky Senior taxi zde

   

Audit „familyfriendlycommunity" v Hodoníně

V roce 2016 se město Hodonín zapojilo do pilotního projektu Jihomoravského kraje - auditu "familyfriendlycommunity", jehož cílem je zlepšení pro-rodinného klima ve městě. Na základě uskutečněných workshopů byla vybrána opatření do Dohody o cílech, která byla schválena Radou města Hodonína dne 4.10.2016.

Dohoda o cílech obsahuje tyto body: Mobilní dopravní hřiště, Lepší údržba všech hřišť, Rodinné vztahy, Finanční podpora volnočasových aktivit, Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny, Propagace možností hlídání a péče o děti, Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD, Preventivní programy na ZŠ a v MŠ, Pravidelné opravy pěší komunikace, Pravidelné kontroly bezdomovců, Zlepšení mezigeneračních vztahů.

Kompletní znění Dohody o cílech najdete na www.hodonin.eu – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor sociálních věcí a školství – záložka Rodinná politika.

Na základě posouzení hodnotitelem a po projednání auditním kuratoriem byl Hodonínu udělen v únoru 2017 základní certifikát na dobu 3 let, tj. po dobu naplňování Dohody o cílech.

   

Služba Trojlístek - videospot

Služba trojlístek v Hodoníně -  reportáž České televize "Pracujícím rodičům ohlídají děti v Hodoníně náhradní babičky" naleznete na:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/290647-pracujicim-rodicum-ohlidaji-deti-v-hodonine-nahradni-babicky/

 

   

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele