Novinky

Nová služba pro seniory od 1.9.2017 - SENIOR TAXI

Od 1.9.2017 mohou senioři v Hodoníně využít přepravu "Senior taxi" za zvýhodněných podmínek.

Informace a podmínky zde

   

Město Hodonín obdrželo základní certifikát auditu familyfriendlycommunity

V loňském roce se Město Hodonín zapojilo do pilotního projektu Jihomoravského kraje - auditu familyfriendlycommunity. Na základě posouzení hodnotitelem a projednání auditním kuratoriem byl Hodonínu udělen základní certifikát.

Blíže o obdržení certifikátu zde

   

Možnost hlídání dětí na Městském úřadu v Hodoníně

Již více než rok funguje na Městském úřadu v Hodoníně, v místnosti Family Pointu služba hlídání dětí pro rodiče, kteří si potřebují na Městském úřadě vyřídit své záležitosti. Bližší informace naleznete v přiloženém letáčku.

Letáček zde

   

Možnost získání finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin na základě Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2017

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 mají možnost děti ze sociálně slabých rodin a zdravotně postižené děti získat finanční příspěvek na letní tábor, příměstský tábor, zájmový kroužek a nově také na lyžařský kurz (žáci 7. ročníků) na základě Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2017.

Žádost ke stažení zde

Zásady přidělování fin. prostředků

   

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2017

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2017 schválilo Zastupitelstvo města Hodonína dne 18.10.2016.

Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2017

   

Průběh auditu „familyfriendlycommunity" v Hodoníně

V březnovém vydání měsíčníku Hodonínské listy byla zveřejněna výzva k zapojení obyvatel svými podněty, názory a připomínkami ke zlepšení pro-rodinného klima ve městě a možnost účasti obyvatel na 1. workshopu. Tento se uskutečnil 16. 3. 2016 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. Zde byl zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti, kterým nejsou lhostejné podmínky života rodin v Hodoníně, představen samotný audit, jeho harmonogram, cíl a přínosy. Dále byly prezentovány akce a aktivity, které již v Hodoníně pro rodiny probíhají, rozdělené do 8 jednotlivých struktur auditu. Přítomní účastníci byli následně vyzváni ke společné diskuzi s cílem vytvoření „burzy nápadů".

V květnu, v rámci akce Den rodin 12. 5. 2016 pořádané před zimním stadionem, byl na jednom panelu spolu s prezentací ostatních pro-rodinně působících organizací v Hodoníně představen audit, byly rozdávány letáčky o auditu a probíhala anketa mezi přítomnými návštěvníky, kde se mohli vyjádřit, jaká zlepšení by v Hodoníně uvítali.

V červnu se do auditu zapojily místní mateřské a základní školy, děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol vytvářely obrázky na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně", žáci druhého stupně základních škol psali slohovou práci na téma: „Co se mi líbí v Hodoníně" nebo „Co bych chtěl(a), aby se v Hodoníně zlepšilo". Některé obrázky byly od 12. 8. 2016 do 12. 9. 2016 vystaveny v dětském oddělení Městské knihovny v Hodoníně, všechny obrázky byly vystaveny ve foyer Domu kultury dne 30. 9. 2016 u příležitosti oslav Dne seniorů a zdravotně postižených.

2. workshop se konal dne 5. 9. 2016, byl zde prezentován dosavadní průběh auditu, dále náměty získané z e-mailové nebo telefonické komunikace, vzešlé z 1. workshopu a výsledky ankety auditu FFC uskutečněné dne 12. 5. 2016 na akci Den rodin. Byla vybrána navrhovaná opatření do Dohody o cílech. S navrhovanými opatřeními byli dále seznámeni členové Komise pro rodinu při Radě města Hodonína, kteří svým hlasováním doporučili Radě města Hodonína Dohodu o cílech ke schválení. Dohoda o cílech byla projednávána na zasedání rady města dne 4. 10. 2016 a schválena.

Dohoda o cílech obsahuje tyto body: Mobilní dopravní hřiště, Lepší údržba všech hřišť, Rodinné vztahy, Finanční podpora volnočasových aktivit, Informace o slevách na placení odpadů pro rodiny, Propagace možností hlídání a péče o děti, Možnost vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s ADHD, Preventivní programy na ZŠ a v MŠ, Pravidelné opravy pěší komunikace, Pravidelné kontroly bezdomovců, Zlepšení mezigeneračních vztahů.

Kompletní znění Dohody o cílech najdete na www.hodonin.eu – Městský úřad – Odbory úřadu – Odbor sociálních věcí a školství – záložka Rodinná politika.

   

Průvodce pro rodiny

Informační brožura Průvodce pro rodiny obsahuje přehledné informace a nabídky služeb pro rodiny.

Více zde

   

"Zpráva o hodonínských rodinách"

Z dotace Obec přátelská rodině 2013 byla pro město Hodonín vypracována studie "Zpráva o hodoninských rodinách", tato je k nahlédnutí 

zde

   

Služba Trojlístek - videospot

Služba trojlístek v Hodoníně -  reportáž České televize "Pracujícím rodičům ohlídají děti v Hodoníně náhradní babičky" naleznete na:  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/290647-pracujicim-rodicum-ohlidaji-deti-v-hodonine-nahradni-babicky/

 

   

Příručka pro rodiče - dávky při mateřské a rodičovské dovolené

Příručka pro rodiče - užitečný a přehledný popis systému dávek týkajících se rodičů - peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

příloha - příručka

   

Služba Trojlístek i nadále sbližuje generace

Již od září 2014 mohou hodonínské rodiny využívat krátkodobé hlídání dětí v rámci služby Trojlístek.

celý článek

   

Projekt Trojlístek

Služba Trojlístek sblíží rodiny s náhradními babičkami

další informace zde

   
   

Projekt Trojlístek

Projekt Trojlístek

   
   

Projekt Pracujte na dálku

alt

 

Projekt, na jehož realizaci získalo Město Hodonín dotaci ve výši téměř 4,5 mil. Kč je nástroj, kterým chce pozitivně působit na nepříznivý vývoj na trhu práce. Je zaměřen na podporu zaměstnanosti cílových skupin zaváděním a šířením způsobu práce na dálku. Mezi těmito cílovými skupinami jsou například osoby pečující o osobu blízkou, o závislého člena rodiny, uchazeči/ky o zaměstnání, zaměstnavatelé, ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. V rámci projektu byli vybráni 4 uchazeči, jejichž úkolem bude aktivní oslovení uvedených cílových skupin prostřednictvím znalostí, které získají v rámci několika proškolení od zahraničního partnera. Díky znalosti místního prostředí tak budou moci aktivně uplatňovat získané zkušenosti v realizaci systému práce na dálku v našem regionu.

Číst dále: Projekt Pracujte na dálku

   

Senior pasy

alt

Co jsou SENIOR PASY?

Senior pasy jsou projektem Jihomoravského kraje, který začal fungovat v září 2010. Jedná se o ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. Slevy v celkem patnácti kategoriích zboží a služeb nabízí téměř 1000 poskytovatelů na jižní Moravě. Senior pasy tak svým držitelům přináší celoroční slevy v rozsahu 5 - 50 % v oblastech zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělání apod., doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy. Slevy lze vždy uplatnit na místech, která jsou vyznačena příslušným symbolem Senior pasů. Jejich úplný seznam je zveřejněn na webových stránkách projektu www.seniorpasy.cz.

Číst dále: Senior pasy

   

Pěstounská péče na přechodnou dobu

V roce 2006 byl v České republice zaveden nový prvek v systému náhradní rodinné péče - pěstounská péče na přechodnou dobu.

Jde o státem podporovanou rodinnou formu péče, která je nezletilým dětem poskytována po nezbytně nutnou dobu v domácnostech pěstounů. V přechodné pěstounské péči jsou umísťovány děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, ale jejich situace neodpovídá osvojení nebo dlouhodobé pěstounské péči. Smyslem pěstounské péče na přechodnou dobu je, že dítě nemusí trávit žádný čas v ústavních zařízeních a veškerá péče je směřována k brzkému návratu do původní rodiny, případně do jiné formy náhradní rodinné péče.

Číst dále: Pěstounská péče na přechodnou dobu

   

Podpora KPSS Hodonínska

alt

Podpora rozvoje procesu komunitního plánování na Hodonínsku a aktivit vedoucích k zapojení spádových obcí.

Číst dále: Podpora KPSS Hodonínska

   

Zapojte se do komunitního plánování!

ZAPOJTE SE !

Pečujete v rodině o zdravotně postiženého nebo sami využíváte některou ze sociálních služeb?

Myslíte si, že máte co říct k situaci v sociální oblasti na Hodonínsku?

Máte návrhy a připomínky?

Chcete něco změnit a myslíte si, že víte jak na to?

Číst dále: Zapojte se do komunitního plánování!

   

Krizová pomoc a poradenství dětem a jejich blízkým

alt

Od 28. května 2012 je občanům Hodonína a okolí nabízena nová služba, a to v rámci projektu „Krizová pomoc bez hranic“, financovaného prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize, ze sbírky Pomozte dětem!

Pravidelně, každé čtvrté pondělí v měsíci, v době od 10:00 do 17:00 hodin, je dětem a jejich blízkým v budově Městského úřadu v Hodoníně, Národní tř. 25, v kanceláři č. 9, k dispozici psycholog a sociální pracovnice, kteří jim pomohou řešit jejich problémy.

Tuto službu zajišťuje jako detašovanou Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu SPONDEA, se sídlem v Brně.

 

Číst dále: Krizová pomoc a poradenství dětem a jejich blízkým

   

CPR Hodonín zve rodiče s dětmi na hřiště a do herny

Bezpečné hřiště s herními prvky, krytým pískovištěm, bezpečnými brankami a velkou trampolínou. Herna vybavena patrovým domkem, molitanovou mašinkou, kuchyňkou a spoustou hraček.

Číst dále: CPR Hodonín zve rodiče s dětmi na hřiště a do herny

   

Reklama

katalogVA


Facebook Fans

Tyto webové stránky vznikly za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci dotace,
kterou město Hodonín získalo za první místo v soutěži "Obec přátelská rodině 2009".

2010 © Město Hodonín
created by www.pixelhouse.cz

Přihlášení uživatele